חברות מיוצגות

חברת CASTOLIN

חברת ESAB

חברת TAFA PRAXAIR ארה"ב

חברת Lancaster Alloys ארה"ב

חברת CORODUR  גרמניה

חברת Vestalpine Böhler Welding אוסטריה

חברת KUANG TAI

חברת MERKLE

חברת MAXAL HOBART BROTHER

חברת SALDFLUX

חברת WOLFRAM

חברת OXYLANCE

חברת AS-SCHOLER

חברת MATHEY DEARMAN